12 april, 2017

Spotless + STEC

Vi har nu inlett ett samarbete med STEC – Swedish Touring Endurance Championship.

Samarbetet rör främst vår serie #33 Motor, där vi låtit tillverka en ”STEC-edition” som finns till försäljning på tävlingar och event samt delas ut som priser vid tävlingar. Givetvis kan produkter från våra andra serier bli aktuella.

Vi har även, tillsammans med JP Bygg, AT-Tryck och Båt & Trailer Nord, försett samtliga funktionärer med gula varselvästar – allt för en säker motorsport.

STEC har även kopplingar till Krutcupen, en populär motorserie, där vi kan hitta välkända namn som Anni Seel m fl. Krutcupen bedriver även ungdomsverksamhet i stor omfattning.